LIÊN HỆ
X
07
May
2020
09
May
2020

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây vì chúng chi phối mọi quyền truy cập và sử dụng website của Pandanus.”

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG TRANG WEB

Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào của Pandanus (“Trang web Này”) được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sau. Việc bạn sử dụng Trang Web Này đồng nghĩa với việc thỏa thuận giữa bạn và Pandanus, và các chi nhánh, công ty con và các công ty liên quan (gọi chung là “Pandanus”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) và sự chấp nhận của bạn đối với Quyền riêng tư và Bảo mật của chúng tôi (Bấm vào đây để biết về Quyền riêng tư và Bảo mật).

VUI LÒNG XEM LẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG, XEM, HOẶC CÁCH SỬ DỤNG KHÁC VỚI TRANG WEB NÀY, CÁC DỊCH VỤ HOẶC CHỨC NĂNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG HOẶC BỞI TRANG WEB NÀY VÀ / HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY BẤT CỨ CÁCH NÀO, BẠN ĐỒNG Ý VỚI MỖI VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐẶT RA BÊN DƯỚI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, VUI LÒNG NGỪNG NGAY LẬP TỨC SỬ DỤNG VÀ RỜI KHỎI TRANG WEB NÀY. NẾU BẠN CHƯA ĐẾN (18) TUỔI HOẶC LỚN HƠN HOẶC KHÁC CÓ THỂ THAM GIA VÀO THỎA THUẬN RÀNG BUỘC HỢP PHÁP, VUI LÒNG NGỪNG NGAY VIỆC SỬ DỤNG VÀ RỜI KHỎI TRANG WEB NÀY.

Pandanus có thể, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi, thêm hoặc loại bỏ tất cả hoặc các phần của các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước và, trừ khi có chỉ định khác, những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức; do đó, vui lòng kiểm tra các điều khoản này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện này sẽ được coi là chấp nhận bất kỳ thay đổi nào như vậy. Vui lòng in và giữ lại bản sao của các điều khoản và điều kiện này để làm hồ sơ của bạn.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI

Trang web dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được phép sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, hình ảnh, văn bản, video, âm thanh, nội dung, nhãn hiệu và tài sản trí tuệ khác, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được tìm thấy trên, hoặc có được từ Trang web này.

SỬ DỤNG TRANG WEB

Bạn đồng ý rằng Trang web chỉ dành cho các cá nhân và tổ chức có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật hiện hành. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Trang web và các dịch vụ do Trang web cung cấp không dành cho trẻ vị thành niên. Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn không thể sử dụng Trang web. Bạn đảm bảo rằng bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp lý để đặt phòng trên Trang web này.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn được ủy quyền hợp pháp để thực hiện đặt chỗ du lịch và / hoặc mua hàng cho một người khác mà bạn được ủy quyền. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này để đặt chỗ hoặc mua hàng hợp pháp và không được sử dụng Trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện bất kỳ đặt phòng đầu cơ, giả mạo hoặc gian lận, hoặc bất kỳ đặt phòng nào trước nhu cầu.

Bạn cũng đảm bảo rằng tất cả thông tin do bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn cung cấp khi sử dụng Trang web này là đúng sự thật và chính xác. Bạn hiểu rằng việc lạm dụng sử dụng chức năng đặt trước của Trang web này có thể dẫn đến việc bạn bị từ chối truy cập vào các chức năng đó. Đối với bất kỳ đặt phòng nào hoặc các dịch vụ khác có thể bị tính phí, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản hoặc điều kiện mua hàng áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, thanh toán tất cả các khoản khi đến hạn và tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế liên quan đến tính khả dụng của giá, sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ, thuế và đánh giá phát sinh từ việc sử dụng Trang web này và bạn đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến trang này, bao gồm cả thông tin thanh toán.

Một số mức giá có các yêu cầu đặc biệt về tính đủ điều kiện như Quyền lợi mở rộng hoặc tư cách thành viên. Bạn có trách nhiệm xác minh rằng bạn đủ điều kiện cho mức giá mà bạn đã đặt. Pandanus không có nghĩa vụ phải cung cấp mức giá nếu bạn không đủ điều kiện.

KHÔNG CHO PHÉP VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÁP LUẬT HOẶC BỊ CẤM

Như một điều kiện khi bạn sử dụng Trang web này, bạn đảm bảo với Pandanus rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web này cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo này.

LƯU Ý VỀ BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

Tất cả các tài liệu có trong Trang web này là tài sản có bản quyền của Pandanus, các chi nhánh, công ty con, các công ty liên quan và / hoặc bên cấp phép bên thứ ba. Không có tài liệu nào từ Trang web này hoặc bất kỳ trang Internet nào do chúng tôi sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát hoặc bất kỳ bên nào trong số này có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền, cóp nhặt hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, trang phục thương mại và biểu tượng đều là sở hữu độc quyền. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi coi trọng các nhãn hiệu của mình và coi trọng việc vi phạm chúng.

COUPONS, KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI

Đôi khi, chúng tôi cung cấp phiếu giảm giá trực tuyến và các chương trình khuyến mãi đặc biệt cho người dùng Trang web này. Giá được quảng cáo là cho mỗi loại phòng tiêu chuẩn dựa trên một người ở. Giá không bao gồm thuế hoặc các chi phí phát sinh. Thời gian lưu trú tối thiểu có thể được yêu cầu. Trừ khi có quy định khác, chỉ một lần giảm giá khuyến mãi mỗi ba mươi ngày có thể được sử dụng cho cùng một khách tại cùng một địa điểm khách sạn. Giá cả tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và vị trí; và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các hạn chế bổ sung và ngày mất điện có thể được áp dụng.

QUY TẮCỨNG XỬ

Như một điều kiện để bạn sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân theo Quy tắc ứng xử của chúng tôi (“Quy tắc”), được nêu dưới đây. Theo Quy tắc này, bạn sẽ không:

  • Tải lên, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ hình ảnh hoặc nội dung nào khác bất hợp pháp, đồi truỵ, có hại, thù địch, xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào, chứa ảnh khỏa thân hoặc khiêu dâm hoặc có thể bị phản đối.
  • Phổ biến tài liệu ảnh hưởng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chẳng hạn như ảnh, video clip, bản ghi âm, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc các tài liệu khác tiết lộ thông tin cá nhân, riêng tư hoặc nhạy cảm về người khác mà không có sự đồng ý của người đó.
  • Gửi tài liệu cố ý sai sự thật, phỉ báng, đe dọa bất hợp pháp hoặc quấy rối bất hợp pháp.
  • Vi phạm bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hoặc các quyền độc quyền khác của bên thứ ba hoặc các quyền công khai hoặc quyền riêng tư. Các tài liệu điện tử – chẳng hạn như nhạc, video, trò chơi, hình ảnh và văn bản ở dạng điện tử – có thể dễ dàng sao chép, sửa đổi và gửi qua mạng (chẳng hạn như internet). Do đó, những tài liệu điện tử này rất dễ bị phân phối trái phép và vi phạm bản quyền. Không được phép truyền những tài liệu này qua Trang web mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền hoặc không có sự biện minh hợp pháp về “sử dụng hợp pháp” cho việc truyền tải.
  • Truyền tải các tài liệu có chứa bất kỳ vi rút, Trojan, sâu, bom hẹn giờ, rô bốt hủy bỏ hoặc các quy trình lập trình máy tính khác nhằm mục đích phá hỏng, can thiệp bất lợi, lén lút đánh chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào.
  • Sử dụng Trang web để tạo lưu lượng truy cập hoặc liên kết trang một cách giả tạo đến một trang web hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác không được phép rõ ràng theo Điều khoản này.
  • Sử dụng Trang web theo cách có thể vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Trang web hoặc cản trở việc sử dụng và hưởng thụ Trang web của bất kỳ bên nào khác, chẳng hạn như thông qua việc gửi “thư rác”.
  • Sử dụng Trang web để kiểm tra hoặc thiết kế đối chiếu Trang web để tìm các hạn chế, lỗ hổng bảo mật hoặc để tránh khả năng lọc.
  • Tìm cách truy cập vào bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua “hack”, “thu thập dữ liệu” hoặc thông qua các phương tiện khác mà chúng tôi không cố ý cung cấp cho bạn thông qua Trang web.
  • Sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản này. Ví dụ: bạn sẽ không sử dụng Trang web để vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn, những quy định quản lý việc kiểm soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân biệt đối xử hoặc quảng cáo sai sự thật).

ĐĂNG KÝ / MẬT KHẨU

Nếu bất kỳ lúc nào, Pandanus yêu cầu đăng ký để truy cập hoặc sử dụng bất kỳ khu vực hoặc thông tin nào tại Trang web này, bạn đồng ý: (1) cung cấp dữ liệu trung thực, đầy đủ, chính xác và đúng hiện tại, theo yêu cầu trong quy trình đăng ký (“Dữ liệu đăng ký ”); (2) duy trì và cập nhật Dữ liệu Đăng ký kịp thời theo yêu cầu ở đây; (3) ngăn chặn truy cập hoặc sử dụng trái phép của bạn hoặc những người khác bằng cách sử dụng số nhận dạng người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn; (4) báo cáo kịp thời bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc tiết lộ mật khẩu của bạn hoặc các vi phạm khác đối với bất kỳ bảo mật nào của Trang web; và (5) không chuyển nhượng hoặc chuyển giao (hoặc cố gắng làm điều tương tự) bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn theo các Điều khoản. Pandanus có quyền đình chỉ và / hoặc từ chối tiếp tục truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Trang web hoặc thông tin nào nếu Pandanus biết được hoặc nghi ngờ một cách hợp lý rằng Dữ liệu đăng ký của bạn là sai hoặc không chính xác, nếu bạn từ chối cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ và cập nhật , hoặc bạn lạm dụng hoặc cho phép người khác sử dụng mật khẩu của bạn, người không được phép làm như vậy.

LIÊN KẾT

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web do các bên khác ngoài Pandanus sở hữu hoặc điều hành. Các đường liên kết như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và việc đưa vào bất kỳ đường liên kết nào như vậy không có nghĩa là Pandanus xác nhận các trang web được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào của Pandanus với chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của các trang web đó. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Pandanus, và Pandanus không chịu trách nhiệm về tính khả dụng hoặc chính sách riêng tư và / hoặc bảo mật của các trang web đó. Pandanus không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web được liên kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ đường liên kết nào có trong một trang web được liên kết. Bằng cách sử dụng Trang web để tìm kiếm hoặc liên kết đến một trang web khác, bạn đồng ý và hiểu rằng việc sử dụng đó tự chịu rủi ro.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

PANDANUS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT LỢI NHUẬN, CHI PHÍ BẢO HIỂM, TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, LIÊN QUAN, HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI VÔ CÙNG PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC PHÁT SINH NGOÀI VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC KHÔNG CÓ TÍNH CHẤT TRUY CẬP, TRANG WEB NÀY HOẶC SỰ LIÊN QUAN CỦA BẠN TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU TRONG, HOẶC CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB NÀY, CUNG CẤP, HOẶC KHÔNG CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN , HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CŨNG PHÁT SINH TỪ VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, BẤT KỲ HOẶC CHƯA NÀO CHÚNG TÔI ĐƯỢC THAM KHẢO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (BAO GỒM SỰ ĐÀM PHÁN), THEO PHÁP LUẬT HIỆN NAY ĐẦY ĐỦ. PANDANUS KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ CẬP NHẬT TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY VÀO BẤT CỨ LÚC NÀO HAY VÌ BẤT CỨ LÝ DO NÀO. KHÔNG TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, CHÚNG TÔI CHỊU TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG (DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC CÁCH KHÁC) VƯỢT TRỘI SỐ TIỀN BẠN CHỈ TRẢ VÀO THỜI ĐIỂM CỦA SỰ KIỆN GÂY RA KHIẾU NẠI HỢP LỆ CỦA BẠN, NẾU CÓ, ĐỂ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO CHO CHÍNH BẠN. NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ TRONG TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ TRÊN CƠ SỞ “NHƯ HIỆN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ, ĐIỀU KIỆN NÀO, DƯỚI HẠN HOẶC THỜI HẠN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TRUYỆN CỔ TÍCH HOẶC KHÁC. ĐỐI VỚI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LUẬT ÁP DỤNG, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, TIÊU ĐỀ, KHÔNG XÂM PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC BẤT CỨ MỤCĐÍCH CỤ THỂ NÀO.

TRANG WEB NÀY CÓ THỂ CHỨA LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC, SƠXÓT HOẶC DỮ LIỆU KHÔNG NHẬN ĐƯỢC (BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN GIÁ KHÁCH SẠN HOẶC CÓ SẴN). PANDANUS BẢO LƯU QUYỀN KHẮC PHỤC BẤT KỲ ƯU ĐÃI ĐÃ NÀO VÀ KHẮC PHỤC BẤT KỲ LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC BẤT KỲ SỨ MỆNH NÀO BAO GỒM SAU KHI ĐƠN ĐẶT CHỖ ĐÃ ĐƯỢC NỘP VÀ ĐƠN HÀNG HOẶC KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN VÀ ĐƯỢC TÍNH THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN. NẾU THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÍNH PHÍ CHO VIỆC ĐẶT CHỖ VÀ VIỆC ĐẶT CHỖ CỦA BẠN BỊ HỦY, CHÚNG TÔI SẼ PHÁT HÀNH TÍN DỤNG VÀO TÀI KHOẢN THẺ TÍN DỤNG CỦA BẠN THÀNH SỐ TIỀN PHÍ. PANDANUS KHÔNG BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ HOẶC KẾT THÚC TÍNH CHÍNH XÁC, TIN CẬY, HỮU ÍCH HOẶC SỰ HOÀN THIỆN CỦA CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU TRONG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ. HƠN THẾ NỮA, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC CHỨC NĂNG CÓ TRONG TRANG WEB NÀY SẼ CÓ SẴN LIÊN TỤC, KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG SẼ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HOẶC RẰNG TRANG WEB, DỊCH VỤ, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HAY CÁC MÁY CHỦ ĐẶT RA TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀY CÓ SN KHÔNG CÓ VIRUS VI HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC CHỨC NĂNG CÓ THÔNG QUA TRANG WEB NÀY TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG LÀ CHÍNH XÁC, TIN CẬY HOẶC KHÁC.

CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN HỦY HOẶC SỬA ĐỔI ĐẶT CHỖ KHI KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN RẰNG KHÁCH HÀNG ĐÃ THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG SAI TRÁI HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP HOẶC TRONG TÌNHHUỐNG KHÁC NÓ XUẤT HIỆN CÁC KHOẢN ĐẶT CHỖ CÓ HOẶC KẾT QUẢ TỪ MỘT SAI PHẠM HOẶC LỖI.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG PANDANUS KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THƯƠNG HẠI, MẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC LIÊN KẾT HOẶC SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC KẾT QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

SỰ BỒI THƯỜNG

Theo đây, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi, các công ty mẹ và chi nhánh của chúng tôi và các công ty con, và mỗi chủ sở hữu của chúng tôi, đối tác, thành viên, chi nhánh và mỗi cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu hoặc tổ chức đó, nhà thầu phụ, khách, cư dân, khách truy cập, người được cấp phép, người được mời và nhân viên (gọi chung là “Các bên được bồi thường”) vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các cáo buộc, yêu cầu, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tiền phạt, tiền phạt hoặc chi phí thuộc bất kỳ bản chất nào (bao gồm phí luật sư hợp lý) mất mát hoặc thiệt hại đối với bất kỳ tài sản nào hoặc (“Yêu cầu bồi thường”) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến Điều khoản (ngoại trừ và trong phạm vi bị cấm bởi luật hiện hành) hoặc Khiếu nại phát sinh từ tài khoản của bạn, bao gồm , không giới hạn, bất kỳ Khiếu nại nào liên quan đến việc bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, nhãn hiệu, quyền nghệ sĩ, quyền riêng tư, công khai hoặc ri ghts theo luật sở hữu trí tuệ khác. Nếu bất kỳ Khiếu nại nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào chống lại các Bên được bồi thường, hoặc bất kỳ trong số họ, phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản, bất kỳ Bên được bồi thường nào như vậy, bằng một thông báo hợp lý cho bạn, yêu cầu bạn, với chi phí của bạn, để chống lại Khiếu nại như vậy hoặc tiếp quản việc bào chữa cho bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào như vậy và sử dụng luật sư cho mục đích đó, luật sư đó phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên được bồi thường đó, mà sự chấp thuận sẽ được coi là đã được đưa ra trong trường hợp này của luật sư hành động cho người bảo hiểm của bạn tham gia vào sự phản kháng hoặc biện hộ như vậy. Bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để bảo vệ bất kỳ Khiếu nại nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh theo mọi khía cạnh của luật pháp Việt Nam mà không ảnh hưởng đến các xung đột của các quy định pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thực thi. Các tiêu đề chỉ dành cho mục đích tham khảo và không có cách nào xác định, giới hạn, xây dựng hoặc mô tả phạm vi hoặc mức độ của phần đó. Việc Pandanus không hành động đối với hành vi vi phạm của bạn hoặc những người khác không từ bỏ quyền hành động đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự. Các Điều khoản quy định toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa Pandanus và bạn đối với vấn đề nêu tại đây và thay thế mọi hiểu biết trước đây hoặc đương thời, dù bằng văn bản hay bằng lời nói.

Liên Hệ Với Chúng Tôi